Seminarium Algorytmika 2005/2006

czwartki, godz. 10:15, sala 5870, wydz. MIM UW, Banacha 2, Warszawa

Prowadzący: Krzysztof Diks, Wojciech Rytter, Piotr Sankowski

Uczestnicy: Adamaszek Michał, Borny Michał, Dębiak Przemysław, Dulęba Krzysztof, Greszta Mateusz, Jędrzejewski Piotr, Kałuża Rafał, Karwańska Danuta, Kępka Paweł, Kindziuk Arkadiusz, Kruszona-Zawadzka Agata, Lipiński Konrad, Malesiński Tomasz, Mysiorska Marianna, Niewiarowska Anna, Regulski Marcin, Stańczyk Piotr, Zimnoch Katarzyna, Żylak Marek

Tematem seminarium są algorytmy dla problemów dyskretnych.
Omawiamy metody układania takich algorytmów i analizowania ich złożoności obliczeniowej. Przedmiotem naszych zainteresowań są zarównono algorytmy sekwencyjne, jak i algorytmy równoległe, rozproszone, randomizowane oraz aproksymacyjne. Wiele miejsca poświęcamy także strukturom danych.
Na seminarium studenci referują prace z czasopism i sprawozdań z konferencji poświęconych tej dziedzinie informatyki.
Prace magisterskie mogą mieć charakter przeglądowy, jak i studialno-eksperymentalny.

Propozycje tematów referatów

Seminarium 2004/2005


Proszę przysyłać rezerwacje terminów i opisy wystąpień na adres chogata@91.pl.

Plan spotkań seminaryjnych

Kiedy Kto i o czym Wprowadzenie Bibliografia
13.10.2005 Agata Kruszona-Zawadzka
"Sortowanie i wyszukiwanie w obecności błędów pamięci"
Ogólne uwagi na temat algorytmów działającyh w pamięci z błędami.
Algorytm sortowania w pamięcie z błędami - naiwny i optymalny. Algorytm wyszukiwania binarnego w pamięci z błędami - naiwny i optymalny.
Irene Finocchi, Giuseppe F. Italiano "Sorting and Searching in the Presence of Memory Faults (without Redundancy)"
20.10.2005 Piotr Stańczyk
"Exact algorithms for NP-hard problems"
Przegląd różnych wykładniczych algorytmów rozwiązujących problemy NP-trudne. Analiza problemów komiwojażera, spełnialności formuł, problem plecakowy, zbiór niezależnych wierzchołków, porządkowania zadań z zależnościami, minimalna rozpiętość krawędzi w grafie... Gerhard J. Woeginger "Exact algorithms for NP-hard problems. A survey."
27.10.2005
03.11.2005
Marek Żylak
"3-kolorowanie w czasie O(1.3289n)"
Ogólne uwagi na temat problemów NP-zupełnych. Wprowadzenie problemów typu (a,b)-CSP i algorytmów ich rozwiązywania. Najlepsze algorytmy wykładnicze dla 3-kolorowania, 3-kolorowania listowego, 3-kolorowania krawędzi i 3-spełnialności. Richard Beigel, David Eppstein "3-Coloring in Time O(1.3289n)"
Michel Vasquez "New Results on the Queens_n2 Graphs Coloring Problem"
10.11.2005 Tomasz Malesiński
"Samoorganizujące się struktury danych"
Samoorganizujące się struktury danych to takie, które po każdej operacji mogą zmieniać swój stan według pewnej reguły. Reguła ta jest tak dobrana, by struktura danych mogła się dostosowywać do specyficznych własności ciągu operacji. Przedstawię różne kryteria ich konkurencyjności i związanej z tym optymalności. Opowiem również o poszukiwaniach dynamicznie optymalnego drzewa BST. S. Albers, J. Westbrook. A Survey of Self-Organizing Data Structures.
E. Demaine, D. Harmon, J. Iacono, M.Patrascu. Dynamic Optimality - Almost
D. Sleator, C. Wang. Dynamic Optimality and Multi-Splay Trees.
17.11.2005 Piotr Jędrzejewski
"Shortest Superstrings"
Shortest Superstring - problem polegający na znalezieniu najkrótszego nadsłowa, czyli znalezienu dla danego zbioru słów s1,...,sN takiego najkrótszego słowa s, że każde ze słów zbioru występuje jako spójne podsłowo s. Sam problem jest NP-trudny, ale istnieją algorytmy, które go liniowo aproksymują. Na zajęciach został pokazany algorytm zachłanny, który aproksymuje rozwiązanie z dokładnością do 3n (zakładając, że n jest długością najkrótszego szukanego słowa). Zostało też krótko omówione podejście genetyczne do problemu najkrótszego nadsłowa. A.Blum, T.Jiang, M.Li, J.Tromp, M.Yannakakis Linear Approximation of Shortest Superstring
Z.Sweedyk A 2,5-APPROXIMATION ALGORITHM FORSHORTEST SUPERSTRING B.Gurion Coevolving Solutions to the Shortest Common Superstring Problem
24.11.2005 Paweł Kępka    
01.12.2005 Anna Niewiarowska    
08.12.2005 Marcin Regulski
"Informatyka - nauka teoretyczna czy eksperymentalna?"
   
15.12.2005 Krzysztof Dulęba
"Wyrocznie przybliżonych odległości"
Jak efektywnie czasowo i pamięciowo przetwarzać duże grafy, by można było w czasie stałym zwracać przybliżone odległości między wierzchołkami. prezentacja
05.01.2005 Przemysław Dębiak    
12.01.2006 Danuta Karawańska
"Ekspandery"
Ekspandery pozwoliły na uzyskanie kilku istotnych wyników z różnych dziedzin informatyki. Zdefiniuje podstawowe pojęcia ich dotyczące i opowiem jak wykorzystać te grafy przy dowodzie trudności aproksymacji kliki. Lecture 1: http://www.math.ias.edu/~boaz/ExpanderCourse/
"Algorytmy aproksymacyjne" V.V.Vazirani (29.6)
19.01.2006 Katarzyna Zimnoch
"Color-coding"
Opowiem o randomizacyjnej metodzie, wykorzystującej kodowanie przy pomocy kolorowania, do znajdowania prostych ścieżek i cykli ustalonej długości k, dla danego grafu G=(V, E). Algorytmy randomizacyjne otrzymane przy zastosowaniu tej metody mogą byc zderandomizowane przy pomocy funkcji haszujących. N. Alon, R. Yuster, U. Zwick. Color-coding
26.01.2006 Marianna Mysiorska    
23.02.2006 Piotr Stańczyk
"Temat - Graph Minor Theorem"
  prezentacja
02.03.2006 Konrad Wawruch    
09.03.2006 Arkadiusz Kindziuk    
16.03.2006 Michał Adamaszek
"Generowanie obiektów kombinatorycznych"
Tematem referatu jest generowanie obiektów kombinatorycznych. Skupię się głównie na algorytmie generującym wszystkie drzewa o zadanej liczbie wierzchołków w czasie proporcjonalnym do liczby tych drzew (czyli średnio w czasie stałym na jedno drzewo) i w małej pamięci. Li, Ruskey, The advantages of forward thinking in generating rooted and free trees
23.03.2006 Tomasz Malesiński
"Własności drzew splay"
Tematem wystąpienia są własności drzew splay mówiące o tym, jak potrafią się one dostosowywać do charakterystycznych cech ciągów zapytań, jak również intuicje, które pozwalają zrozumieć dlaczego prosty algorytm wykonywania operacji splay daje tak dobre efekty. D. Sleator, R. Tarjan Self-Adjusting Binary Search Trees
G. Georgakopoulos, D. McClurkin General Splay: A Basic Theory and Calculus
R. Cole On the Dynamic Finger Conjecture link 1 link 2
J. Derryberry, D. Sleator, C. Wang A Lower Bound Framework for Binary Search Trees with Rotations
30.03.2006 Michał Borny
"Biased Skip List"
Przedstawiona zostanie słownikowa struktura danych oparta na listach, zapewniajaca optymalny czas wykonania ciągu dostępów przy zdefiniowanej częstotliwości dostępu do każdego elementu - Biased Skip List. Jak wykonać operację utrzymujące słownik, czy randomizacja może coś ułatwić? materiał (ps)
06.04.2006 Marcin Regulski
"Inkrementalne algorytmy randomizacyjne w geometrii obliczeniowej."
Przedstawię inkrementalny algorytm randomizacyjny do budowania mapy trapezoidalnej w celu rozwiązania problemu lokalizacji punktów na płaszczyźnie, oraz inkrementalny algorytm randomizacyjny do wyznaczania triangulacji Delaunay. Przedstawię też metodę szacowania złożoności czasowej i pamięciowej działania tych (i podobnych) algorytmów przy pomocy tzw. przestrzeni konfiguracyjnej. Mark de Berg, Otfried Schwarzkopf, Marc van Kreveld, Mark Overmars Computational Geometry: Algorithms and Applications
20.04.2006 Piotr Jędrzejewski    
27.04.2006 Krzysztof Dulęba    
04.05.2006 Anna Niewiarowska    
11.05.2006 Danuta Karwańska    
18.05.2006 Katarzyna Zimnoch    
25.05.2006 Marianna Mysiorska    
01.06.2006 Paweł Kępka    
08.06.2006 Agata Kruszona-Zawadzka