Plan seminariów w roku akademickim 2015/2016

Semestr zimowy

2015.10.01 Łukasz Kowalik
Spotkanie organizacyjne, prezentacja tematów prac magisterskich

2015.10.08 Krzysztof Diks, Mirosław Kowaluk, Piotr Sankowski, Wojciech Rytter
prezentacja tematów prac magisterskich

2015.10.15 Grzegorz Prusak
Problem cyklu Hamiltona w skierowanych grafach dwudzielnych w czasie 1.888^n

2015.10.22 Paweł Walczak
Metoda measure and conquer i problem zbioru dominującego

2015.10.29 Katarzyna Jabłonowska
Filtry Blooma

2015.11.05 Damian Repke
O dekompozycjach grafów de Bruijna

2015.11.12 Paweł Banaszewski

2015.11.19 Robert Błaszkiewicz
Skojarzenia w grafach regularnych

2015.11.26 Tomasz Grabowski
Locality Sensitive Hashing

2015.12.03 Jakub Kołodziej
Badanie własności grafu na podstawie dopełnienia

2015.12.10 Aleksander Kramarz
Algorytm greedy dla problemu najkrótszego nadsłowa

2015.12.17 Krzysztof Leszczyński

2016.01.07 Radosław Piórkowski
Gra w piętnastkę

2016.01.14 Marcin Smulewicz
wyszkiwanie k-ścieżki w grafach skierowanych o ograniczonym stopniu

2016.01.21 Tomasz Stęczniewski
Grafy sąsiedztwa ze świadkami

Semestr letni

2016.02.25 Michał Szostek
Algorytmy aproksymacyjne

2016.03.03 Wiktor Zuba
Hipoteza Frema-Stewarta (k>4 wież Hanoi)

2016.03.10 Juliusz Straszyński
Generowanie obiektów kombinatorycznych

2016.03.17 Jan Kwaśniak
General Game Playing

2016.03.31 Grzegorz Prusak
Exact Algorithms via Monotone Local Search

[arxiv]

2016.04.07 Paweł Walczak
5-kolorowanie totalne grafów o maksymalnym stopniu 4

2016.04.14 Katarzyna Jabłonowska
Omówienie własnych eksperymentów dot. łączenia haszowania hubełkowego i liniowego

2016.04.21 Damian Repke
??

2016.04.28 Paweł Banaszewski
Algorytm Fakcharoenphol-Rao dla najkrótszej ścieżki w grafie planarnym w czasie O(n log^3 n)

2016.05.05 Tomasz Grabowski
??

2016.05.12 Robert Błaszkiewicz
??

2016.05.19 Jakub Kołodziej
??

2016.06.02 Aleksander Kramarz
??

2016.06.15 (środa!!) Krzysztof Leszczyński
??