Nasze badania

Badania członków hrupy skupiają się wokół nowoczesnej algorytmiki i matematyki dyskretnej. Badania dotyczące tej ostatniej obejmują kombinatorykę słów i zbiorów uporządkowanych, teorię grafów, języki formalne, teorię informacji, podstawy kryptografii. Badania nad algorytmami dotyczą algorytmów równoległych i rozproszonych, algorytmów na danych dużego rozmiaru, algorytmów aproksymacyjnych i randomizacyjnych, algorytmów parametryzowanych i wykładniczych, algorytmów dynamicznych, geometrii obliczeniowej, algorytmów w sieciach radiowych, obliczeń wielopodmiotowych.


Nasz blog

Zobacz nasz blog!

Our research

The research of our group focuses on several branches of modern algorithmics and the underlying fields of discrete mathematics. The latter include combinatorics on words and on ordered sets, graph theory, formal languages, computational geometry, information theory, foundation of cryptography. The research on algorithms covers parallel and distributed algorithms, large scale algorithms, approximation and randomized algorithms, fixed-parameter and exponential-time algorithms, dynamic algorithms, radio algorithms, multi-party computations.


Our blog

See our blog!