Czas i miejsce

Czwartki, godz. 10:15, sala 5870.

Seminarium prowadzą

Michał Pilipczuk, Wojciech Rytter, Piotr Sankowski

Tematyka

Tematem seminarium są algorytmy dla problemów dyskretnych. Omawiamy metody układania takich algorytmów i analizowania ich złożoności obliczeniowej. Przedmiotem naszych zainteresowań są zarównono algorytmy sekwencyjne, jak i algorytmy równoległe, rozproszone, randomizowane oraz aproksymacyjne. Wiele miejsca poświęcamy także strukturom danych.

Na seminarium studenci referują prace z czasopism i sprawozdań z konferencji poświęconych tej dziedzinie informatyki. Prace magisterskie mogą mieć charakter przeglądowy, jak i studialno-eksperymentalny.

Prezentacja seminarium